Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các thông tin trên trang web này chỉ cung cấp các tiện ích chung về thể thao và có thể không áp dụng cho mọi tình huống. Do tính thay đổi của luật pháp và rủi ro khi sử dụng truyền thông điện tử, thông tin trên trang web có thể không chính xác hoặc bị bỏ sót.

Chúng tôi muốn nhắc lại rằng trang web này không cung cấp tư vấn hay dịch vụ liên quan đến các vấn đề ngoài lĩnh vực giải trí và thể thao. 8sportlive không chịu trách nhiệm nếu bạn sử dụng thông tin trên trang web cho mục đích cá nhân hoặc tổ chức, có bản quyền hoặc không.

Trước khi ra quyết định hoặc hành động, vui lòng liên hệ với chuyên viên của 8sportlive để được tư vấn thêm.

Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo tính chính xác của thông tin trên trang web từ các nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, 8sportlive không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào và hậu quả phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Mọi thông tin được đăng tải trên trang web này được giữ nguyên vẹn, nhưng chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật của nó. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ cam kết nào về tính áp dụng, tính thương mại và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. Trong mọi trường hợp, 8sportlive và các đối tác liên kết sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định hoặc hành động nào dựa trên thông tin trên trang web này hoặc bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ đó. Các liên kết đến các trang web bên ngoài không nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác hoặc khía cạnh khác của thông tin trên những trang web đó.